Notă de informare

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Uniunea Profesorilor de Informatica din Romania are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informaţiile înregistrate sunt destinate efectuarii formalităților necesare participării dvs. la evenimentele si competitiile sprijinite sau origanizate de către operator. Deşi nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. determină imposibilitatea prelucrării datelor şi implicit, a participării dvs. la competițiile si evenimentele organizate de Uniunea Profesorilor de Informatica din Romania.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului, autoritati publice centrale/locale, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, servicii sociale si de sanatate, societati bancare, organizatii profesionale, institutii de invatamant si educatie, asociatii si fundatii, mass-media, organizatii de cercetare a pietei.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată sau un e-mail către operator, utilizând adresele următoare: Calea Motilor, nr. 1, bl. S1H, ap. 5, Alba-Iulia, jud. Alba, Romania respectiv Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în state din Uniunea Europeana, state carora Comisia Europeana le-a recunoscut prin decizie un nivel de protectie adecvat - Statele Unite ale Americii ("Safe Harbor"), în vederea stocării si prelucrării acestora (resurse umane, gestiune economico - financiara si administrativa, reclama, marketing si publicitate, educatie si cultura, statistica, cercetare stiintifica, servicii de comunicatii electronice).

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).