A fost semnat acordul de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Organizaţiile profesionale. În cadrul acestui acord, UPIR se angajează să participe activ la elaborarea metodologiilor noii legi a educaţiei. Scopul declarat este mai ales întărirea rolului disciplinei în cadrul curriculumului naţional.